Opetussuunnitelma

Lahden kristillisen koulun opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita ja ottaa ottaa v2016 uudistetun opetussuunnitelman käyttöön asetuksen mukaisesti asteittain: v2016 esiopetuksesta 6. luokkaan, v2017 7.lk jne. Erityisesti kristillisyyden kuvaus on tehty yhteistyössä kristillisten koulujen verkoston kanssa. Pääset lukemaan opetussuunnitelmiamme e-perusteet -sivustolle näiden linkkien kautta:Lahden kristillisen koulun esiopetussuunnitelma Lahden kristillisen koulun perusopetussuunnitelma

On huomattava, että lapset oppivat kristillisessä koulussa samat asiat kuin kunnallisessakin peruskoulussa. Sen lisäksi opetusta täydennetään kristilliseen maailmankatsomukseen liittyvällä aineksella. Asiasta mainitaan opetussuunnitelmassa seuraavasti: ”Erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa perusopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poikkeamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.”

Koulun kristillisyys on apostoliseen uskontunnustukseen sitoutuvaa ja yleiskristillistä, eikä sitouta mihinkään maailmankatsomukseen tai tietyn kirkkokunnan mukaiseen tulkintaan Raamatusta.

about author

Ylläpitäjä

marita.liljeqvist@krkoulu.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.