Category Archive : Tietoa

  • Wilmaan voit kirjautua tämän linkin kautta
  • Tervetuloa opiskelemaan Lahden kristilliseen kouluun!  Sovitaan tutustumiskierros ja mahdollinen tutustumispäivä luokan mukana,  puh. 0505552077
  • Kiinteistön omistaja toteutti Teinintiellä sisäilmamittaukset Raksystems Oy:n kautta ja seitsemän eri tilan näytteet analysoi Turun yliopisto. Kaikki näytteet olivat puhtaat mikrobeista.
  • Koulumme järjestää iltapäivätoimintaa osana Lahden kaupungin iltapäivätoimintaa. Maksuperusteemme tulevat 1. ja 2. luokan oppilaiden (sekä mahdollisten erityisen tuen oppilaiden osalta) olemaan sama kuin kunnallisissa kouluissa. Aamu- ja iltapäivähoitopaikan hakemisesta ensi syksylle tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Lahden kristillisellä koululla alkaa elokuussa 2019 yhdestoista lukuvuosi 12.8.2019. Koulu alkaa kaikilla klo 9. Huomaamme, että kristilliselle arvopohjalle perustuvalle opetukselle on myös Lahden seudulla tarve. Oppilaita on nyt 144 ja opetusministeri on myöntänyt uuden määräaikaisen opetusluvan – 31.7.2022 asti. Tavoitteemme on antaa oppilaillemme parhaat mahdolliset eväät elämään ja jatko-opintoihin.

– Kristillisessä kasvatuksessa perheenne tukena, pedagogiikassa ajan mukana. – 

Lahden kristillisen koulun opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita ja ottaa ottaa v2016 uudistetun opetussuunnitelman käyttöön asetuksen mukaisesti asteittain: v2016 esiopetuksesta 6. luokkaan, v2017 7.lk jne. Erityisesti kristillisyyden kuvaus on tehty yhteistyössä kristillisten koulujen verkoston kanssa. Pääset lukemaan opetussuunnitelmiamme e-perusteet -sivustolle näiden linkkien kautta:Lahden kristillisen koulun esiopetussuunnitelma Lahden kristillisen koulun perusopetussuunnitelma

On huomattava, että lapset oppivat kristillisessä koulussa samat asiat kuin kunnallisessakin peruskoulussa. Sen lisäksi opetusta täydennetään kristilliseen maailmankatsomukseen liittyvällä aineksella. Asiasta mainitaan opetussuunnitelmassa seuraavasti: ”Erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa perusopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poikkeamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.”

Koulun kristillisyys on apostoliseen uskontunnustukseen sitoutuvaa ja yleiskristillistä, eikä sitouta mihinkään maailmankatsomukseen tai tietyn kirkkokunnan mukaiseen tulkintaan Raamatusta.