Haetaan varhaiskasvatuksen opettajaa

 Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10.8.2022 

  • Syysloma vko 43 (24. – 30.10.2022)
  • Joulujuhla lauantaina 17.12.2022
  • Joululoma 22.12.2022 – 8.1.2023
  • Talviloma vko 9 (27.2. – 5.3.2023)
  • Helatorstain jälkeinen perjantai 19.5.2023 on lomapäivä

Lukukausi päättyy lauantaina 3.6.2023  

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 11.8.2021

Syysloma 25.-31.10.2021 (vko 43)
Joulujuhla lauantaina 18.12.2021
Joululoma 22.12.2021-9.1.2022
Talviloma 28.2.-6.3.2022 (vko 9)

Lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6.2022

Tervetuloa kouluun!

Tämä tiedote keskittyy korona-asioihin. Suositusten ja vaatimusten tarkentuessa tiedotan yhteisesti uudelleen. Lähtökohta on se, että opetus toteutetaan niin normaalilla tavalla lähiopetuksena, kuin (alati muuttuvat) määräykset kulloinkin sallivat. Turvallisen koulunkäynnin ytimenä on tehostettu käsihygienia ja kouluun tuleminen terveenä.

Voit tutustua THL:n ja Opetus ja Kulttuuriministeriön uusimpaan ohjeistukseen koulujen ja päiväkotien aloittamisesta täällä:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

Järjestämme toimintamme kadehdittavan väljästi tilojen suhteen. Kiveriön yläaste- ja lukiokäytössä Teinintie 4:ssä opiskeli 727 oppilasta / opiskelijaa ja pelkästään opettajia oli 34. Nyt samassa kiinteistössä on päiväkodin ja koulun ihmisiä yhteensä alle 200. Yksittäisten luokkatilojen koko on isoimmillekin oppilasryhmillemme väljät ja pystymme tarvittaessa jakamaan oppilaita vierekkäisiin tiloihin. Vastaavasti piha-alue on tavattoman laaja oppilasmäärään suhteutettuna.

Lahden kaupunki on linjannut, ettei tulevana lukuvuonna myönnetä lomavapaita. Kaupunki myöntää vapaita vain perhetapahtumiin (hautajaiset, häät ja vastaavat). Kristillisellä koululla ei ole velvoitetta seurata tätä linjausta, mutta muistutan: vastuu lapsen koulunkäynnistä on huoltajilla. Onko koulupäivien päälle tuleva lomamatka alkavana lukuvuonna todella lapsen edun mukainen, koska sairauspoissaoloja, karanteeneja, mahdollisia etäopetusjaksoja ja muuta oppimista häiritsevää voi olla odotettavissa pitkin lukuvuotta?

Ehkäisemme tartuntariskiä ohjeistuksen mukaan mm. siten, että:

-”Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.” Käsienpesupisteitä on lukuisia ruuhkautumisen välttämiseksi, käsidesiä on tarjolla.

– Hengitystieinfektio-oireisena ei saa tulla kouluun eikä varhaiskasvatukseen ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. “Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata.” Hoitohenkilökunta voi päättää olla lähettämättä oireilijaa testiin ja koulu tyytyy tähän.

– “Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen ja koulun tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota.” Koulu ei tee päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä ilman suoraa lääkärin lausuntoa, koska päätös olisi lapsen edun vastainen. Koululla ei ole lupaa järjestää viime kevään kaltaista etäopetusta mikäli lapsi vain jätetään kotiin.

– “Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koulupäivän ajan” (isolla piha-alueella on täysin mahdollista olla useampi oppilasryhmä kerrallaan, erillään toisista, ja ohjeistamme pitämään turvavälejä). “Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa” (Toteutamme valinnaisaineet valintojen mukaisesti. Valtaosa yläkoulun tunneista on kyseiselle vuosiluokalle, osassa ryhmä on jaettu puoliksi. Esimerkiksi liikunnassa on 7-9lk tytöt yhtenä ryhmänä ja 7-9lk pojat toisena.) Alakoulu kulkee pääovista, yläkoulu rakennuksen sivustalla olevasta ovesta sisään ja ulos.

– Järjestämme ruokailun ruokasalissa porrastaen opetusryhmittäin normaaleita ruokailuvälineitä käyttäen tavanomaista väljemmin istuen. Ruoan jonottaminen nopeutuu, koska kesän aikana tehdyssä keittiöremontissa ruoanjakelulinjastoon saa nyt kaksi jonoa. Keittiöhenkilökunta vaihtaa ottimet sekä pyyhkii pöydät jokaisen ruokailevan ryhmän jälkeen. Keittäjät käyttävät kasvon edessä olevaa suojapleksiä. Valvova opettaja huolehtii turvaväleistä sekä avustaa tarvittaessa ruoan ottamisessa.

– “Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.” Järjestetään syyskuun vanhempainilta etäyhteyksien kautta ja arvioidaan avoimien ovien lauantaikoulupäivän suunnittelussa voiko koululle kutsua tutustujia. Esimerkiksi alakoululle tai yläkoululle yhteisiä päivänavauksia pystyy toteuttamaan hyvin väljästi, kun levittäytyy Matteus-saliin ja 2.krs “parvelle”.

– “Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää.” Varhaiskasvatuksessa huoltajan on huolehdittava lapsen käsienpesu ja saatettava hänet ryhmän huoneen ovelle asti koronasta riippumatta. Koululaisten huoltajat tulevat alueelle vain tarvittaessa (palaverit, kouluun tutustuminen ym.) ja ilman hengitystieoireita.

– Tehostamme ovenkahvojen, valokatkaisimien ym. siivousta THL:n ohjeistuksen mukaan. Käytämme tietokoneita vain harkiten ja niitä käytettäessä varaamme kertakäyttöisiä näppäinsuojia ja pyyhimme pintoja kertakäyttöliinoilla. Tutustutamme kuitenkin kaikkien ikäluokkien oppilaat heti koulun alkaessa tietoteknisiin etäopetusvälineisiin mahdollisten koulusulkujen varalta.

– Valtionjohdolta ei ole tullut ohjeistusta kasvomaskeista ja hengityssuojaimista. Itse ostettujen ja kotoa tuotavien maskien käyttäminen on toki täysin vapaaehtoista ja sallittua, mutta yksiselitteisen viranomaisilta tulevan velvoitteen puuttuessa koulu ei osta maskeja jaettavaksi. Esimerkiksi huolimattomasti käyttäen ne lisäävät tartuntariskiä.

– Kristillisen koulun henkilöstö työskentelee vain yhdessä toimipisteessä.

– olen tarkentanut siivousohjeita siivoushenkilökunnalle

– “Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.”

Kun me hoidamme oman osuutemme, Jumala jatkaa siitä, mihin käsihygienian ja vastaavan hyöty loppuu. “Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?” (Matt 6:27)

Terveisin Aleksi Rinne, rehtori

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.8.2020

Avoimet ovet 10.10.2020
Syysloma 19.-25.10.2020 (vko 43)
Joululoma 20.12.2020-5.1.2021
Talviloma 1.-7.3.2021 (vko 9)
Vapaapäivä 14.5.2021

Lukuvuosi päättyy lauantaina 5.6.2021

Kristillisellä koululla järjestetään avoimet ovet -tapahtuma
lauantaina 12.10.2019 klo 10-12.30

Päivän aikana voit:
– tutustua oppilaiden töihin
– kokeilla sumopainia, ongintaa, aarteenetsintää ym.
– piipahtaa kahvilassa

Tervetuloa tutustumaan meidän kouluun!